Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 046/8, важи од 27.09.2021 08:19:35 - 24:00:00