Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/3, важи од 08.07.2020 08:03:50 - 24:00:00