KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 036/6, valid from 16.07.2020 08:18:45 - 24:00:00