KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 017/8, valid from 30.03.2020 08:26:29 - 24:00:00