KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/6, valid from 19.02.2019 08:23:15 - 24:00:00