KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 041/0, valid from 23.08.2019 08:21:29 - 24:00:00