KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 026/0, valid from 27.05.2019 08:29:23 - 24:00:00