KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 025/5, valid from 23.05.2019 08:19:52 - 24:00:00