Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 034/6, важи од 17.07.2019 08:21:11 - 24:00:00