Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/1, важи од 18.02.2020 00:00:11 - 24:00:00