KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/3, valid from 28.05.2020 08:22:39 - 24:00:00