KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 010/2, valid from 24.02.2020 08:17:36 - 24:00:00