KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 025/8, valid from 26.05.2019 00:00:10 - 24:00:00