KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/0, valid from 17.02.2020 08:28:49 - 24:00:00