Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 054/8, важи од 12.11.2019 08:36:03 - 24:00:00