Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 046/4, важи од 24.09.2021 08:22:26 - 24:00:00