Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 010/6, важи од 26.02.2020 08:00:00 - 24:00:00