KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 046/3, valid from 24.09.2019 08:17:38 - 24:00:00