Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 059/9, важи од 12.12.2019 08:34:58 - 24:00:00