KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 011/2, valid from 03.03.2021 08:04:02 - 24:00:00