KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 023/0, valid from 11.05.2021 07:56:57 - 24:00:00