Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 018/2, важи од 01.04.2020 00:00:11 - 24:00:00