Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/9, важи од 21.06.2021 08:15:03 - 24:00:00