KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 060/4, valid from 16.12.2019 00:00:10 - 24:00:00