KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/2, valid from 18.02.2020 08:19:49 - 24:00:00