KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/8, valid from 21.02.2020 08:13:23 - 24:00:00