KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 011/2, valid from 28.02.2020 09:06:28 - 24:00:00