KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 048/6, valid from 24.09.2020 08:31:42 - 24:00:00