Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/4, важи од 18.02.2019 08:13:53 - 24:00:00