KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 055/4, valid from 15.11.2019 08:40:56 - 24:00:00