Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 014/5, важи од 20.03.2019 00:00:10 - 24:00:00