KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 049/8, valid from 15.10.2019 08:36:57 - 24:00:00