Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/2, важи од 18.02.2020 08:19:49 - 24:00:00