Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 017/8, важи од 30.03.2020 08:26:29 - 24:00:00