KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 039/8, valid from 05.08.2020 00:00:10 - 24:00:00