Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 024/9, важи од 20.05.2019 08:18:11 - 24:00:00