Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 059/8, важи од 26.11.2020 08:06:45 - 24:00:00