Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 034/8, важи од 18.07.2019 08:19:15 - 24:00:00