KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 030/0, valid from 20.06.2019 08:18:09 - 24:00:00