KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 048/8, valid from 25.09.2020 08:00:24 - 24:00:00