Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 003/6, важи од 17.01.2020 08:20:50 - 24:00:00