Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 030/8, важи од 25.06.2019 08:26:35 - 24:00:00