Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/9, важи од 26.07.2021 00:00:10 - 24:00:00