Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 034/3, важи од 16.07.2019 00:00:10 - 24:00:00