Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/8, важи од 19.06.2019 08:14:54 - 24:00:00