Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 046/0, важи од 23.09.2019 00:00:11 - 24:00:00