Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 009/2, важи од 17.02.2019 00:00:11 - 24:00:00