Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 014/3, важи од 19.03.2019 00:00:11 - 24:00:00