KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 046/4, valid from 24.09.2021 08:22:26 - 24:00:00