KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 047/6, valid from 18.09.2020 08:04:47 - 24:00:00