KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 022/8, valid from 10.05.2021 08:28:38 - 24:00:00