Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/1, важи од 02.06.2020 08:12:17 - 24:00:00