Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 055/3, важи од 15.11.2019 00:00:10 - 24:00:00