Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 049/6, важи од 30.09.2020 08:20:22 - 24:00:00