Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 018/0, важи од 12.04.2021 07:56:53 - 24:00:00