KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/7, valid from 21.04.2021 08:07:50 - 24:00:00