KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 061/1, valid from 04.12.2020 00:00:10 - 24:00:00