Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 050/3, важи од 17.10.2019 08:36:09 - 24:00:00