Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 018/2, важи од 13.04.2021 08:04:54 - 24:00:00