KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 050/7, valid from 20.10.2019 00:00:11 - 24:00:00