KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/1, valid from 06.04.2020 08:29:56 - 24:00:00