KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 041/3, valid from 13.08.2020 08:16:25 - 24:00:00