Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 014/6, важи од 20.03.2019 08:14:01 - 24:00:00