Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 011/2, важи од 28.02.2020 09:06:28 - 24:00:00