Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 010/9, важи од 27.02.2020 15:34:36 - 24:00:00