KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 053/5, valid from 22.10.2020 08:27:42 - 24:00:00