Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 011/5, важи од 05.03.2021 00:00:10 - 24:00:00