Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/7, важи од 18.04.2019 08:10:29 - 24:00:00